Úvod

Úvod

Tronix je občianske združenie, ktoré sa zaoberá výskumom a vývojom v oblasti priemyselnej automatizácie, servisnej a mobilnej robotiky, vnorených systémov a mechatroniky. Tronix sa v súčasnosti podieľa na výskume vo viacerých grantových projektoch v univerzitnej aj komerčnej sfére. Tronix okrem výskumných aktivít ponúka taktiež vývoj zariadení a softvéru podľa požiadaviek.